Sidor

28 januari 2009

Kvällsfördriv


Idag låg det två tidningar om läsning i lådan. Dels Månadens Bok, som ju inspirerar till en del boklistande (inköpslista, lånelista och vill-läsa-lista) och dessutom kom premiärnumret av Lärarförbundets ämnestidning Alfa- En tidning för lärare i svenska, SO-ämnen och språk. Har bara bläddrat som hastigast, men den verkar lovande: Mycket om läsning, förstås!

Inga kommentarer: