Sidor

15 februari 2009

Svinhugg - Marianne Cedervall

Innan jag började läsa om Miriam och Hervor i Svinhugg, som Natur och Kultur skickade mig, trodde jag nog att jag skulle irritera mig mer på det här med tankekraft, vidskepelse och häxbrygder. Men det hindrar inte alls att jag låter mig uppslukas av den charmiga berättelsen. För trots att det är där fokus finns hela tiden, så lyckas det undgå mig, och jag fastnar i stället vid de härliga miljö- och personbeskrivningarna. Jo, okej, jag störde mig till att börja med en del på alla svordomar som något krystat ploppar ur Hervors mun, men efter ett tag lägger jag inte ens märke till dem.

I stället för att inte gilla alls, får jag följa med på en vänskapshistoria med inslag av hämnd och kärlek. På ett varmt, soligt Gotland. Och trots att det handlar om död, död och åter död, så är det en varm bok. På nästan alla sidor. Lite förvånad och missnöjd är jag dock över hur författaren väljer att avsluta boken...

1 kommentar:

magisteruppsats2009@hotmail.com sa...

Se hit: Vi söker deltagare till vår magisteruppsats
Rubrik: Vuxnas upplevelser av skönlitteratur
Syfte: att ge en förståelse i vad vuxna män och kvinnor upplever i
mötet med skönlitteratur.

Vi söker personer som vill vara med i vår undersökning. Vi vänder oss till dig som skriver och läser bokbloggar, eftersom vi vet att du har ett stort läsintresse och är van att uttrycka dina tankar om böcker. Ditt deltagande innebär att du för läsdagbok under två månaders tid, och läser minst fyra böcker i månaden. Vi avslutar perioden med en mindre informell intervju via e-post, som handlar om din läsdagbok. Deltagandet är helt över nätet, och du väljer själv de böcker du vill läsa.

Vi som behöver din hjälp är två studenter som läser Biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Dina uppgifter och dina svar kommer att behandlas så att inga obehöriga får tillgång till dem, och i den färdiga uppsatsen kommer du självklart att vara anonym. Vill du ta tillfället i akt och bli mer medveten om din egen läsning? Tveka inte att anmäla ditt intresse!

För mer information om studien, kontakta oss på mailadress:
magisteruppsats2009@hotmail.com
Hälsningar Ingrid Lycksén och Jeanette Sandström
Högskolan Borås Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap
Handledare: Kersti Nilsson